sukirsti

sukirsti
2 sukir̃sti intr. 1. pasidaryti karčiam: Pienas sukir̃to Kv. 2. surūgti: Pienas sukirtęs K.Būg, J.Balč. 3. sustingti, sutirštėti, suklekti: Sukirsta kraujas gyslose per didelius šalčius Sr. \ kirsti; apkirsti; sukirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sukirsti — 1 sukir̃sti, sùkerta, sukir̃to 1. tr. kertant susmulkinti, suskaldyti, sukapoti (malkas): Judu pjaustykita malkas, o aš sukir̃siu Jrb. Jam mokiniai malkas sukir̃s Prn. Sukirsk sausesnės malkos – neturiu kuom prakurdyt Rod. | refl. tr.: Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukiršti — sukir̃šti intr. supykti, įniršti: Sukir̃šo bitys J.Jabl. Sukiršusius sugadija J. Bus blogai, kaip aš sukiršiu Vv. Visi ant to buvo sukiršę DP145. Ko sukiršote ant manęs? WP156. kiršti; apkiršti; įkiršti; pakiršti; sukiršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirsti — sukir̃sti vksm. Sukir̃sk žabùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sukiršti — sukir̃šti vksm. Bùs blogai̇̃, kai sukir̃šiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sukirstinis — sukirstìnis, ė adj. (2) 1. sukapotas: Sukirstìnė tokia meisa valiojas Rdn. 2. kertant padarytas, suręstas: Oi, nusileiskit, sukirstiniai slenksteliai (rd.) Eiš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirtimas — sukirtìmas sm. (2) 1. → 1 sukirsti 10: Gražus pirkios sukirtìmas Rod. 2. refl. → 1 sukirsti 11 (refl.): Gatvių susikirtime suvažinėjo žmogų rš. Kelių linijų susikirtimas viename taške rš. 3. refl. → 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumauti — 1. tr. uždėti, užmauti: Zovieckai sumauti ant kriūkų Sdr. Sutarti žodeliai, sumauti žiedeliai su tuo jaunu berneliu, su tėvelio sūneliu LTR(Kp). | refl. tr.: Eina abu, kišenėsa rankas susmovę Rod. Susmovė arklius (apynasriais apmovė) ir nujojo Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulieti — 1 sulieti, ja (sùleja), jo 1. tr. sušlapinti, sudrėkinti liejant; aplieti: Glitenant durpių lysės paviršių, pirmiau reikia vandeniu sulieti rš. Priėję prie namų, vyrai stengdavosi mergas sulieti PnmA. 2. tr. sudrėkinti, apšlakstyti: Lenkų žemė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supjauti — tr. 1. pjaunant susmulkinti, supjaustyti: Malkas supjauti N. Jis paliks tau tas malkas supjauti Grž. Supjovė kaip bematant visus šiaudus BsPIV237. 2. pjaunant sunaudoti: Tie visi medžiai reiks lentõs[na] supjaut, o anie malkos Rk. Visus rąstus į …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušventinti — 1. tr. NdŽ bažn. visus, viską pašventinti. 2. NdŽ žr. sušvęsti 1. 3. intr. NdŽ šnek. suduoti, sukirsti: Rozą inmušė skerdžius botagu per kojas, sušventino Pun. Kad sušventino pančiu par pečius! Rm. Sušventino ėgliniu pakamblėliu arkliu per šonus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”